Endast tre blogginlägg visas?

Du behöver uppdatera ditt tema. Det gör du genom att välja om ditt befintliga tema via Inställningar > Design eller genom att välja ett helt nytt. Om du har gjort egna ändringar i din design och vill behålla ditt egna tema så kan du lägga in följande runt inläggskoden för att fler inlägg ska visas: 

{% block entry_loop %} 
{% for entry in entries %} 
inläggskod: 
- inläggsrubrik 
- inläggstext 
- inläggsmeta 
{% endfor %} 
{% endblock entry_loop %}

 

Du behöver också lägga till denna koden innan </head>:
<script type="text/javascript" src="/static/api.js"></script>

 

Och precis innan </body> taggen så ska du kopiera in:

{% if page in ["index","archive","category"] and last_ts and page %} 
<script> 
if(typeof(bindContentLoader) == 'function') { 
bindContentLoader('{{ page }}',$('#content'),{{ last_ts }}); 

</script> 
{% endif %}

OBS! Ingen annan kod ska vara efter denna koden förutom: 
</body> 
</html>

Denna kod ska vara i kodmallen för framsidan, på kategorisida och i arkivsidan.

Bloggdesignen får man göra om på eget ansvar, då vi dessvärre varken har tid eller möjlighet att hjälpa till med detta.